Production https://lappartfilm.com
Director – Kate Yak @kate_yak
DoP – Vitaly Sechenov @sechenov_dop
Producer – Irina Lapteva @iramechta
Line producer – Max Artemenko @itz_wisp
Artist manager -Tatiana Gavrilova @tanisha_music
Style – Katy Kiri @katykiri
Make Up & Hair stylist – Nataliya Chernova @nataliya_chernova
Editor – Tim Rizaev @timrizaev
Color grading – Alexander Zolotarev @alexandrezolotorev
Sound by Vladimir Elizarov @elizarovich
1st AC – Elisey Gladnikov @elisey_gladnikov
Focus puller – Konstantin Bykovsky @kostyancamera
Light department http://tvtok.ru

Portugal crew:
Fixer – Daria Rosyuk
Casting manager – Alena Shulika
Actor – Nikolai Khorovyat
Catering service – Pastelaria Roma