Production https://lappartfilm.com
Director — Kate Yak @kate_yak
DoP — Vitaly Sechenov @sechenov_dop
Producer — Irina Lapteva @iramechta
Line producer — Max Artemenko @itz_wisp
Artist manager -Tatiana Gavrilova @tanisha_music
Style — Katy Kiri @katykiri
Make Up & Hair stylist — Nataliya Chernova @nataliya_chernova
Editor — Tim Rizaev @timrizaev
Color grading — Alexander Zolotarev @alexandrezolotorev
Sound by Vladimir Elizarov @elizarovich
1st AC — Elisey Gladnikov @elisey_gladnikov
Focus puller — Konstantin Bykovsky @kostyancamera
Light department http://tvtok.ru

Portugal crew:
Fixer — Daria Rosyuk
Casting manager — Alena Shulika
Actor — Nikolai Khorovyat
Catering service — Pastelaria Roma